top of page

Jogi nyilatkozat

Jelen weboldalt (a hiperhivatkozásokon keresztül elérhető külső weboldalak kivételével) a KLIKK Produkció Kft. (cím: 2626 Nagymaros, Molnár utca 20.; e-mail cím: kockafeszt[kukac]gmail.com)  kezeli.

Bevezetés

Ha Ön nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a weboldalt, sem az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat.

Szerzői jog

A weboldal szerzői jogi műnek minősül. Önnek jogában áll a weboldal egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztatás céljából teszi.

Az Ön által készített valamennyi másolatnak (ide nem értve a weboldal merevlemezre mentett változatát) tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © KOCKAFESZT, KLIKK Produkció Kft. Minden jog fenntartva.

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részének, részletének tájékoztatási célon túli (pl. kereskedelmi célú) másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weboldal tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése a KLIKK Produkció Kft, mint szerző írásos hozzájárulása nélkül.

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe, példálózó felsorolással élve nyomtatott dokumentumba, blogba, saját vagy harmadik fél weboldalába.

A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a szerzőt kötbér illeti meg. A kötbér összege mondatonként és/vagy képenként és/vagy videónként bruttó 250000.- Ft. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja a weboldalt. A szlogen (Igazi LEGO rajongóknak) esetében a kötbér összege 2000000 Ft.

 

Szerzői jogi jogsértés esetén a KLIKK Produkció Kft. közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

A KOCKAFESZT név és színes ábrás logó Kiss Károly (született Vác, 1991.11.20., an.: Zsíros Erika, cím: 2626 Nagymaros, Molnár utca 20.) kizárólagos, védjegy oltalommal bíró tulajdona. A KOCKAFESZT név és színes ábrás logó, valamint a KOCKAFESZT logóra emlékeztető grafikai elemek engedély nélküli használata szigorúan tilos!

Felelősség

A weboldal tartalmát a KLIKK Produkció Kft. a lehető leggondosabban állította össze, azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik és a KLIKK Produkció Kft. döntésétől függően változik/változhat. Erre tekintettel a KLIKK Produkció Kft. nem vállal felelősséget a weboldal pontosságáért és teljes körűségéért, helyességéért, naprakészségéért, sem a weboldal megszakítás- és hibamentes működéséért.

A törvény által megengedett mértékig a KLIKK Produkció Kft. ezennel kizár minden felelősséget a weboldal Ön által történő használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

  • az Ön bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a weboldalon közzétett információ, adat vagy szolgáltatás ösztönözte Önt;

  • a weboldal használatának lehetetlensége;

  • a weboldalon szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek, ha és amennyiben a kár, haláleset vagy személyi sérülés a KLIKK Produkció Kft. szándékos cselekedetének, mulasztásának vagy súlyos gondatlanságának a következménye.

Hiperhivatkozások

Weboldalon szereplő hiperhivatkozások (linkek) csak a könnyebb elérést szolgálják, és egyik hivatkozás szerepeltetése sem jelenti a KLIKK Produkció Kft.  jóváhagyását a hiperhivatkozáson keresztül elérhető weboldal tartalmát illetően. A KLIKK Produkció Kft. nem vállal felelősséget sem a hivatkozásokon keresztül elérhető weboldalak tartalmáért, sem az azokon található hivatkozásokért. A weboldalon és a hiperhivatkozáson keresztül elért adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.

Beágyazott technológia

A weboldal beágyazott lejátszó technológiákat használhat. A weboldal használatával Ön elfogadja a weboldal használatának feltételeit. Azzal, hogy beágyazott technológiát használ a weboldalon, az adott beágyazott technológia használatának feltételeit is elfogadja.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van weboldallal kapcsolatban, keressen minket az ITT található elérhetőségek egyikén.

Tárhelyszolgáltató adatai

Rackhost Zrt. (cím: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.; adószám: 25333572-2-06)

Offline tartalom

A KLIKK Produkció Kft. nyomtatott reklám- és tájékoztató anyagaiban található tartalom, valamint bármely egyéb szellemi termék a KLIKK Produkció Kft. és a KOCKAFESZT Klub tulajdona.

A KLIKK Produkció Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos az általunk tervezett szöveges és grafikus reklámanyagok és tájékoztatók egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése, valamint másolása.

Egyéb rendelkezések

A KLIKK Produkció Kft. fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására. A jelen jogi nyilatkozatra és a weboldal Ön által történő használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.

bottom of page